כל מוצרי indian oil מאושרים באישור משרד הבריאות. את האישורים ניתן לראות גם באתר הרשמי של משרד הבריאות >